Otázky, na které se často ptáte

Na této stránce najdete všechny informace, které se týkají světa bankovní identity, neboli služeb Bank iD.

Informace pro uživatele Bank iD

Jaké jsou výhody bankovní identity pro mě jako uživatele?

Díky Bank iD se můžete snadno a bezpečně přihlásit do portálů firem i úřadů. Jednoduše tak s nimi můžete komunikovat a vyřídit různé věci online, a to kdykoli a odkudkoli. Můžete se ověřit, automaticky se vám na webu či v aplikacích předvyplní formuláře, nemusíte si už ani pamatovat tolik hesel. A můžete rovněž online podepisovat dokumenty a smlouvy.

Kde a jak si bankovní identitu vlastně vytvořím?

Bank iD už máte, pokud používáte online bankovnictví u jedné ze zapojených bank. Nemusíte vůbec nic instalovat ani si pamatovat další přihlašovací údaje apod. Pouze v některých případech je nutné si bankovní identitu aktivovat (např. pokud byl váš účet zřízen identifikací korunovou platbou). V takovém případě se prosím obraťte přímo na svou banku.

Jak funguje přihlášení přes bankovní identitu?

Je to velmi snadné. Na portálu úřadu nebo firmy, která využívá Bank iD, zvolíte přihlášení přes Bank iD. Vyberete ověření prostřednictvím své banky a budete přesměrováni na stránky banky, kde zadáte své přihlašovací údaje a odsouhlasíte, která data o sobě budete předávat. Poté budete přesměrováni zpět na daný portál, kde již budete ověřeni. Přihlašovací údaje vidíte jen vy a vaše banka, firma ani úřad je neuvidí nikdy. Přihlášení přes bankovní identitu si můžete zkusit na našich stránkách.

Jsou služby bankovní identity dostatečně bezpečné?

Ano, využívání Bank iD je velice bezpečné, jelikož službu poskytují samy banky. Provoz těchto systémů je pod neustálým dohledem. Úřady ani firmy nikdy neuvidí vaše heslo či jiné přihlašovací údaje ani žádné údaje o vašich bankovních produktech. Nemusíte se tedy bát, že by v případě jejich napadení mohlo být ukradeno vaše heslo pro přihlášení do banky.

Nedojde při využívání bankovní identity k úniku mých údajů?

Nikoli, předání vašich osobních údajů totiž po technické stránce probíhá podobně jako posílání peněz z banky na účet firmy. Přihlásíte se do bankovního prostředí a dáte pokyn, aby banka odeslala vaše data firmě či úřadu, a to jen ty údaje, které odsouhlasíte (např. ty, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy). Vaše banka nevidí, za jakým účelem to dělá a firma se nikdy nedostane k vašemu bankovnímu účtu, neboť jsou to oddělené systémy. Banky jen ověřují vaši identitu.

Kolik mě využívání bankovní identity vlastně stojí?

Jako uživatel máte bankovní identitu zcela zdarma, tedy nejen bezpečné přihlášení, ale i ověření osobních údajů, vyplňování dokumentů či online podpis smluv (pokud to firma umožňuje).

Kde všude mohu svou bankovní identitu využívat?

Služby Bank iD máte přístupné v různých portálech firem a státu. Jaké agendy státních úřadů můžete s Bank iD vyřídit, najdete v seznamu na stránce Bankovní identita ve státní správě. Přehled firem, u kterých můžete služby Bank iD využívat, najdete na stránce Firmy, které využívají Bank iD.

Kde můžu využít digitální podpis přes Bank iD?

Digitálně můžete podepsat smlouvy či dokumenty například v portálu soukromé firmy při sjednání nového produktu či služby (např. sjednání investiční smlouvy). Dokument může prostřednictvím online podpisu podepsat každý, kdo má bankovní identitu. O zřízení možnosti elektronického podpisu nemusíte žádat, je součástí Bank iD a rovněž zdarma. Ovšem podpis musí protistrana umožňovat, tedy firma musí využívat službu Bank iD SIGN.

Co když svou bankovní identitu nechci využívat?

Máte-li online bankovnictví jedné ze zapojených bank, pak již bankovní identitu využíváte, a to pro přihlášení do svého internetového bankovnictví. Samozřejmě se můžete rozhodnout, zda tento bezpečný a jednoduchý způsob přihlášení, který již znáte, budete využívat i pro přihlášení do jiných portálů (než banky) nebo nikoli. Je to zcela na vás.

Kterou bankovní identitu mám využívat, pokud mám účty u více bank?

Samozřejmě můžete využívat kteroukoli svou bankovní identitu, máte-li ji u více bank. V praxi to funguje tak, že u úřadu či firmy, která využívá Bank iD, kliknete při přihlášení na tlačítko „Bank iD“ a tam si vyberete, kterou ze svých bankovních identit využijete pro své ověření. Záleží jen na vás, kterou banku zvolíte.

Mohou bankovní identitu využívat i cizinci?

Cizinci s českým osobním dokladem se strojově čitelnou zónou (mj. ze zemí mimo EU) mohou o bankovní identitu požádat svoji banku. Cizinci s českým osobním dokladem se strojově nečitelnou zónou mohou získat bankovní identitu v České spořitelně, Fio bance, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank. V průběhu roku 2024 ji bude možné zřídit i u dalších bank (právě na tom pracují).

Mohu Bank iD mít, i když ji moje banka nepodporuje?

Ano, některé ze zapojených bank umožňují zřízení bankovní identity i pro občany, kteří u nich nemají účet. Je pak ovšem třeba navštívit jejich pobočku. V současné době to umožňuje Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a MONETA Money Bank.

Co mám dělat, pokud mi bankovní identita nefunguje?

Pokud vám ověření přes Bank iD do online bankovnictví, firem či úřadů nefunguje, obraťte se na banku, jejíž bankovní identitu využíváte. Jistě vám ráda pomůže situaci vyřešit.

Jak mám postupovat při podezření na zneužití bankovní identity?

V takovém případě se prosím neprodleně obraťte na svou banku. Doporučujeme postupovat obdobně jako třeba při ztrátě platební karty.

Dozvím se, u kterých firem či úřadů jsem využil/a bankovní identitu?

Po přihlášení do online bankovnictví máte k ruce přehled, kde jasně najdete, u kterých firem či úřadů jste kterou službu využili a komu jste poskytli své údaje.

Můžu vzít zpět souhlas se sdílením svých osobních údajů?

Ve svém internetovém bankovnictví se samozřejmě můžete podívat, jakým firmám či úřadům jste souhlas se sdílením osobních údajů dosud poskytli, a můžete odmítnout jejich další využití.

K čemu využiji Bank iD PLUS?

Bank iD PLUS je mobilní aplikace, která vám výrazně ulehčí prokazování věku při nákupu zboží a služeb, u kterých je to dle zákona povinné (typicky při nákupu alkoholu či tabákových výrobků). Do aplikace se přihlásíte svojí bankovní identitou. Aplikace je zatím v testovacím režimu.

Splnění věkového limitu při nákupu prokážete prostřednictvím QR kódu. Nemusíte hledat občanku a nesdílíte citlivá osobní data. Jak aplikace funguje najdete na těchto stránkách.

Informace pro firmy ohledně využití Bank iD

Jaké jsou výhody Bank iD pro firmy?

BankiD je metoda ověření totožnosti uživatele, prostřednictvím kterého firmy mají možnost ověřit online 95 % všech bankovních klientů sedmi bank na českém trhu (přehled). Díky jednoduchosti a rychlosti tak snadno získají a ověří nového zákazníka, zaktualizují údaje těch stávajících a zrychlí online procesy díky předvyplnění osobních údajů zákazníka či elektronickým podpisem smlouvy. Vybrané procesy tak lze vyřešit zcela digitálně. Hodila by se Bank iD i vaší firmě? Pak se podívejte do sekce Pro firmy, kde najdete podrobnosti.

Co je třeba udělat, pokud firma chce nabízet Bank iD zákazníkům?

Není to nic složitého, co a jak zjistíte v této sekci. Tamtéž najdete i všechny podrobnosti. V případě dotazů nám neváhejte napsat e-mail a vše můžeme společně probrat.

Je využití Bank iD pro firemními zákazníky bezpečné?

S bankovní identitou firmy získávají přihlašování a ověřování uživatelů (jejich identit), které je na stejné úrovni zabezpečení, jako mají banky. Tato úroveň zabezpečení je velmi vysoká, banky do jejich bezpečnosti totiž investují desítky milionů ročně. Zajistit takovou úroveň zabezpečení by jinak pro firmy bylo zbytečně nákladné a většinou nereálné.

Budou data zákazníků naší firmy při využívání Bank iD vždy aktuální?

U těch zákazníků, kteří využívají bankovní identitu, ano. Součástí služeb Bank iD je totiž i aktualizace dat, pokud k tomu dá klient souhlas.

Co je služba Bank iD SIGN a jak přesně funguje?

Jde o tzv. zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve formátu PDF. Služba je určena pro firmy, které potřebují při podpisu v online prostředí ověřit totožnost podepisujícího. U takto provedeného podpisu je možné zpětně doložit totožnost osoby, která dokument podepsala, jelikož ji banka již někdy dříve fyzicky ověřila (tzv. ztotožnila).

V čem se liší Bank iD a služba Bank iD SIGN?

Bank iD je metoda sloužící k jednoznačnému prokázání totožnosti v online prostoru. Bank iD SIGN je služba poskytující zaručený elektronický podpis osoby, která se pomocí bankovní identity prokázala. Jednoduše řečeno: firmy mohou díky Bank iD ověřit totožnost svých zákazníků a díky službě Bank iD SIGN s nimi podepsat smlouvu či jiný dokument.

Jaké jsou hlavní výhody služby Bank iD SIGN?

K hlavním výhodám patří úspora času. Zatímco při “manuálním způsobu” musí zákazník přijít osobně, pročíst a podepsat dané formuláře, což v průměru trvá minimálně 30 minut, tak digitálně přes Bank iD SIGN se čas zkracuje na cca 5 minut. Mezi další výhody patří bezpečnost a jednoduchost, rychlost implementace, ověřený způsob, větší počet zákazníků a vyšší úspěšnost při jejich získávání. Navíc služba funguje nonstop, 24/7.

Co je podmínkou využívání služby Bank iD SIGN?

Službu BankID SIGN mohou používat všechny firmy, které mají implementovanou službu Bank iD. Stačí ji pak jen aktivovat v Developerském portále. Pro používání služby potřebuje firma technické řešení, které umí zajistit všechny kroky potřebné k elektronickému podpisu dokumentu. Toto řešení může mít vlastní nebo od dodavatele podpisového řešení, které Bank iD podporuje (najdete je v sekci Partneři).

Ostatní otázky kolem bankovní identity

Byla mi při používání Bank iD zřízena datová schránka?

Nebyla a nebude zřízena ani v roce 2023. 

Je Bank iD národním řešením nebo součástí globálního standardu?

Bankovní identita je řešení dostupné pro kohokoli, kdo má účet v některé z českých bank, které se ke službě Bank iD připojily (zapojené banky). Vizí do budoucna je jedno evropské propojení (jedno univerzální řešení pro všechny použitelné po celé Evropě), ovšem prozatím se Bank iD soustředí primárně na digitalizaci Česka.

Jaké jsou zkušenosti s bankovní identitou v zahraničí?

Podobné projekty spočívající ve spolupráci bank a státu již několik let úspěšně usnadňují každodenní činnosti lidem v různých zemích, například v Norsku, Dánsku, Švédsku, Belgii, Kanadě, Indii, SAE nebo na Novém Zélandu. Bankovní identita je tam fungujícím a ověřeným konceptem. A přesně v to doufáme, že se povede i u nás v ČR, neboť to značně zjednoduší život i českým uživatelům.
Elektronická identita se již stala hybnou silou digitální ekonomiky v celé řadě evropských zemí. Její zavedení vede k vyššímu využití online služeb napříč různými sektory. Týká se to zejména digitálního onboardingu, přihlašování do klientské zóny, aktualizace dat či online podepisování. A to není vše – vznikat budou i další služby na míru.