Ceník

Jaké informace získáte?

CONNECT IDENTIFY IDENTIFY IDENTIFY PLUS AML CONNECT IDENTIFY IDENTIFY IDENTIFY PLUS AML CONNECT IDENTIFY IDENTIFY IDENTIFY PLUS AML CONNECT IDENTIFY IDENTIFY IDENTIFY PLUS AML ID uživatele, Jméno a příjmení, Telefon, E-mail Adresy, Datum narození, Tituly, Pohlaví, Rodné číslo Místo narození, Stav, Doklad, Právní status, Bankovní účet Sada informací ke vzdálené identifikaci klienta dle AML zákona

CONNECT je základ Bank iD (a platí se vždy), dále si k ní můžete pořídit ještě služby SIGN a IDENTIFY.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

CONNECT

Bezpečné přihlášení k firemním službám či do klientské zóny přes bankovní identitu
(až pro 6 milionů digitálních klientů v ČR)

10 Kč / rok za uživatele nebo 0,49 Kč / použití

SIGN

Zaručený podpis smlouvy či dokumentu v PDF, díky kterému lze zpětně ověřit, kdo je podepsal (bezpapírové řešení, netřeba kurýrů ani dopisů)

30 Kč / rok za uživatele nebo 20 Kč / použití

IDENTIFY

Sada informací pro ověření klienta či sjednání smlouvy přes internet
(data se liší dle zvolené varianty)

IDENTIFY

20 Kč / rok za uživatele

IDENTIFY PLUS

50 Kč / rok za uživatele

IDENTIFY AML

130 Kč / 2 roky za uživatele

Cena se platí jednorázově při předání dat, aktualizace (např. změna příjmení) jsou v daném období zdarma. Po uplynutí doby předplatného je další platba účtována až v momentě dalšího využití některé Bank iD služby přímo uživatelem. Při přechodu na vyšší variantu (např. ze Služby CONNECT na službu IDENTIFY) se účtuje pouze doplatek ceny. Výše doplatku za uživatele je tak dána cenou nově předplacené Služby sníženou o poměrnou část ceny předplatného původní Služby připadající na zbývající dobu trvání existujícího předplatného. Doba trvání nového předplatného se dále počítá ode dne předplacení vyšší úrovně Služby. Předplatné Služby IDENTIFY, IDENTIFY PLUS, IDENTIFY AML a SIGN obsahují v ceně zároveň předplatné Služby CONNECT.

OSTATNÍ SLUŽBY

Aktivace služeb Bank iD

30 000 Kč / aktivace