BankID zjednodušuje lidem online přístup k jejich zdraví

Praha 14. listopadu 2022 Téměř tři miliony klientů českých zdravotních pojišťoven se již může registrovat a přihlašovat do klientského portálu pojišťovny pomocí bankovní identity.

Ověření identity klientů prostřednictvím BankID umožňuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Vojenská zdravotní pojišťovna. Do konce letošního roku identifikaci klientů přes BankID spustí i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. V průběhu prvního pololetí roku 2023 se k nim plánuje přidat i Všeobecná zdravotní pojišťovna s dalšími téměř 6 miliony pojištěnců a Revírní bratrská pojišťovna.

„Zdraví je to nejcennější, co máme a měli bychom o něj pečovat. Proto jsem rád, že zdravotní pojišťovny zpřístupňují své klientské portály široké veřejnosti, která disponuje bankovní identitou. V klientském portále najde pojištěnec například přehled absolvovaných preventivních prohlídek či může požádat o finanční příspěvek na preventivní aktivity,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identita, a.s.

V online portálech zdravotních pojišťoven mají klienti přístup také k podrobným údajům o čerpané zdravotní péči a jejích cenách. Lidé si mohou zkontrolovat i platby svého zdravotního pojištění. „Výpis vykázané zdravotní péče obsahuje citlivé osobní údaje pojištěnce, proto musí mít zdravotní pojišťovny vždy bezpečně a přesně ověřeno, komu informace zpřístupňují. To jim zaručuje ověření klienta přes BankID. BankID je bezpečnější než doposud užívané prostředky identifikace, navíc klienti využívají způsob přihlášení, který důvěrně znají," doplňuje Marek Růžička.

Bankovní identitu lze využít také pro online změnu zdravotní pojišťovny. U České průmyslové zdravotní pojišťovny, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Vojenské zdravotní pojišťovny mohou zájemci online podepsat elektronickou přihlášku pojištěnce prostřednictvím BankID SIGN. Tuto možnost již využily tisíce pojištěnců.

Díky BankID je také možné konzultovat své zdravotní problémy s lékaři po telefonu a mít online přístup ke své zdravotní dokumentaci. Tzv. telemedicínu mohou klienti využít u skupiny EUC a nově také u společnosti Moje Ambulance.  

Bankovní identita je nejvyužívanější způsob digitálního ověření identity občanů v ČR. BankID jako digitální občanku použilo už přes 1,6 milionu lidí pro identifikaci pro služby státu a přes 450 tisíc lidí u více než sto třiceti zapojených firem.

Bankovní identitu svým klientům aktuálně poskytuje sedm bank: Air Bank, České spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a Raiffeisenbank. Počet klientů s bankovní identitou je více než 5,5 milionu, což je výrazná většina dospělé populace.  

Pro editory:

Bankovní identita, a.s. pomocí digitální platformy BankID propojuje firmy a instituce s klienty bank. Jejími akcionáři jsou: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.