Elektronicky podepisovat můžete i vy

Elektronický podpis můžete použít k podpisu elektronických dokumentů, stejně jako byste k podpisu použili tužku u papírové formy dokumentu.

Úrovně elektronických podpisů

PROSTÝ
 

 • obsah podepsaného dokumentu je možno změnit

 • nelze zaručit, kdo je podepisující osoba

 • podpis lze z podepsaného dokumentu vyjmout

ZARUČENÝ
 

 • garantuje, že obsah dokumentu nemůže být změněn

 • je jednoznačně spojen s podepisující osobou

 • digitální data vytváří podepisující osoba na základě certifikátu

UZNÁVANÝ / KVALIFIKOVANÝ

 • garantuje, že obsah dokumentu nemůže být změněn
 • je jednoznačně spojen s podepisující osobou
 • digitální data vytváří podepisující osoba na základě kvalifikovaného certifikátu

Úrovně elektronických podpisů

UZNÁVANÝ/KVALIFIKOVANÝ

Jednání vůči státní správě (se státem)

ZARUČENÝ, PROSTÝ

Soukromoprávní jednání (s firmou či jinou osobou)

Proč podepisovat zaručeným elektronickým podpisem?

Zaručený elektronický podpis znamená výrazně silnější důkazní pozici oproti prostému podpisu.
V případě potřeby lze vždy zpětně doložit že:

 • dokument skutečně podepsala určitá osoba
 • dokument nebyl po podepsání změněn

Bank iD SIGN

Zaručený elektronický podpis,
pro který vám stačí bankovní identita

 • podepisující osoba je jednoznačně identifikovaná prostřednictvím své bankovní identity
 • podepisující osoba podepisuje jednorázovým certifikátem
 • podepsaný dokument je opatřen pečetí Bank iD
 • lze jednoznačně prokázat, kdo a kdy dokument podepsal a skutečnost, že dokument nebyl po podpisu změněn

Vyzkoušejte si Bank iD SIGN

Jste firma?

Implementujte zaručený elektronický podpis v podpisové platformě.
Kontaktujte nás, společně najdeme řešení.