Jak efektivně využít bankovní identitu ve školství

Webinář 18.4.2024

Olga Klápšťová, Univerzita Pardubice - E-zápis studenta do studia na VŠ


Jiří Bořík, Západočeská univerzita v Plzni - Elektronická přihláška uchazeče o studium


Jon Šotola, ScioŠkoly - Zápisy a přestupy na ZŠ


Marek Růžička Bank iD - Bankovní identita v roce 2024